Welcome!

Have you or someone you know ever spent months or years stuck at home, unable to go out or even see beyond your garden gate?

If you are unable to use public transport, private cars or conventional taxis because you are confined to a wheelchair, we can help.  The service is solely for those who cannot transfer from chair to vehicle

Croeso!

Ydych chi, neu rywun rydych yn ei nabod, wedi treulio misoedd neu flynyddoedd yn gaeth i'r tŷ, yn methu mynd allan neu hyd yn oed yn methu gweld ymhellach na'r ardda borth?

Os na allwch ddefnyddio trenau a bysiau, ceir preifat neu dacsis arferol am eich bod yn gaeth i gadair olwyn, fe allwn ni helpu. Mae'r gwasanaeth yma'n arbennig ar gyfer y bobl hynny sy'n methu symud allan o gadair i fynd i mewn i gerbyd

We are kindly supported by | ydym yn ddiolchgar o’r nawdd gan